Навигација

НК Инфо

Пружалац кабловске, сателитске и ИПТВ медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) НК Инфо
Назив пружаоца медијске услуге Удружење НОВИ КНЕЖЕВАЦ И ОКОЛИНА, Нови Кнежевац
Број дозволе К255
Датум 18. јул 2016.
Матични број 28176295
ПИБ 109029748
Седиште и адреса правног лица Српска 125, Нови Кнежевац
Телефон 063/866-3587
Електронска пошта torokkanizsaesvideke@gmail.com
Овлашћено лице за заступање Жофија Барток
Главни и одговорни уредник Анико Михор
Власничка структура ПМУ 1.Жофија Барток 2.Аника Унг 3.Роберт Отот 4.Удружење За бољи Нови Кнежевац
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-кабал, сателит и IPTV
Период важења 18. јул 2016. — 18. јул 2024.