Navigacija

Sandžačka TV mreža

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Sandžačka TV mreža
Naziv pružaoca medijske usluge INFO CENTAR d.o.o. Tutin
Broj dozvole K262
Datum 23. septembar 2016.
Matični broj 17425242
PIB 101346287
Sedište i adresa pravnog lica Bogoljuba Čukića 9, Tutin
Telefon 020/811-103
Faks 020/811-103
Elektronska pošta sandzackatv@gmail.com
Veb sajt www.sandzackatv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Amir Numanović
Glavni i odgovorni urednik Amir Numanović
Vlasnička struktura PMU 1.Mirsada Kožar-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 23. septembar 2016. — 23. septembar 2024.
Back to top