Navigacija

Music Box Senzi TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Music Box Senzi TV
Naziv pružaoca medijske usluge McBOXS doo, Novi Sad
Broj dozvole K337
Datum 27. februar 2017.
Matični broj 20847689
PIB 107668602
Sedište i adresa pravnog lica Miše Dimitrijevića 3, Novi Sad
Telefon 063/691-984
Elektronska pošta vesna.vujasinovic@gmail.com
Veb sajt www.senzi.sk
Ovlašćeno lice za zastupanje Vesna Vujasinović
Glavni i odgovorni urednik Marcel Dekanovski
Vlasnička struktura PMU 1.Vesna Vujasinović-51% 2.Marcel Dekanovski-49%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 27. februar 2017. — 27. februar 2025.