Navigacija

Happy Reality 2

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Happy Reality 2
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV doo, Beograd
Broj dozvole K342
Datum 31. mart 2017.
Matični broj 17004301
PIB 100295660
Sedište i adresa pravnog lica Aleksandra Dubčeka 14, Beograd
Telefon 011/377-8300, 064/880-5800
Faks 011/377-8235
Elektronska pošta happy@happytv.rs
Veb sajt www.happytv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandra Krstić
Glavni i odgovorni urednik Milomir Marić
Vlasnička struktura PMU 1.Kanal 1 d.o.o., Beograd-37,24% 2.Ideogram d.o.o., Beograd-62,76%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Zaštićena usluga Korišćenje tehničke mere "roditeljska zaštita", odnosno pristup programu moguć samo uz unošenje PIN koda
Period važenja 31. mart 2017. — 31. mart 2025.