Navigacija

Radio S4

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio S4
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za vizuelne i poslovne komunikacije SPIRIT SOUND MFM d.o.o. Beograd
Broj dozvole K350-2
Datum 15. septembar 2022.
Matični broj 17638173
PIB 104244163
Sedište i adresa pravnog lica Šumadijski trg 6a, Beograd
Telefon 011/404-0440
Faks 011/404-0445
Elektronska pošta office@radios4.rs
Veb sajt www.radios.rs/radios4
Ovlašćeno lice za zastupanje Jasna Piper
Glavni i odgovorni urednik Miloš Popović
Vlasnička struktura PMU 1.S Media Team doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 31. mart 2017. — 31. mart 2025.
Back to top