Navigacija

TV BK

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV BK
Naziv pružaoca medijske usluge Radiotelevizija BK TELECOM d.o.o., Beograd
Broj dozvole K360
Datum 13. jul 2017.
Matični broj 06974040
PIB 100000872
Sedište i adresa pravnog lica Terazije 28, Beograd
Telefon 011/414-1050, 063/310-300
Faks 011/414-1051
Elektronska pošta info@bktelecom.rs
Veb sajt www.bktelecom.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ljubica Vukotić
Glavni i odgovorni urednik Miodrag Popov
Vlasnička struktura PMU 1.BK Tesla Holding Limited, Kipar-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 13. jul 2017. — 13. jul 2025.