Навигација

O2.TV+1

Пружалац кабловске, сателитске и ИПТВ медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) O2.TV+1
Назив пружаоца медијске услуге Радио дифузно предузеће Б92 ад, Београд (Земун)
Број дозволе К362-1-престала да важи
Датум 11. септембар 2017.
Матични број 07528604
ПИБ 100049242
Седиште и адреса правног лица Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун
Телефон 011/301-2000
Факс 011/301-2001
Електронска пошта office@b92.net
Веб сајт www.b92.net
Овлашћено лице за заступање Владан Анђелковић
Главни и одговорни уредник Веран Матић, информативни; Apostol Pentchev, забавни, спортски и комерцијални програм
Власничка структура ПМУ 1.Astonko доо, Београд-85% (Raiffeisenbank а Београд-кастоди Рн-Кс-73,65) 2.B92 Trust доо, Београд-11,38% 3.Fox Televizija доо, Београд-1,31% 4.Мали акционари-2,31%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-кабал, сателит и IPTV
Период важења 21. август 2017. — 21. август 2025.
Датум брисања дозволе 2. фебруар 2018.