Navigacija

Prva Files

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Prva Files
Naziv pružaoca medijske usluge Prva televizija d.o.o., Beograd
Broj dozvole K364-5
Datum 24. februar 2021.
Matični broj 20136588
PIB 104284066
Sedište i adresa pravnog lica Autoput za Zagreb 22, Beograd-Zemun
Telefon 011/209-1000
Faks 011/209-1001
Elektronska pošta elektronskikontakt@prva.rs
Veb sajt www.prva.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Agatunović, Srđan Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Katarina Pavlović
Vlasnička struktura PMU 1.Nova Broadcasting doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. avgust 2017. — 21. avgust 2025.

Izrečene mere

Opomena

Prva Files

Prva televizija d.o.o., Beograd
Back to top