Navigacija

Prva Life

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Prva Life
Naziv pružaoca medijske usluge Prva televizija d.o.o. Beograd
Broj dozvole K366-3
Datum 23. maj 2019.
Matični broj 20136588
PIB 104284066
Sedište i adresa pravnog lica Autoput za Zagreb 22, Beograd-Zemun
Telefon 011/209-1000
Faks 011/209-1001
Elektronska pošta info@prva.rs
Veb sajt www.prva.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Agatunović, Srđan Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Katarina Pavlović
Vlasnička struktura PMU 1.Nova Broadcasting doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. avgust 2017. — 21. avgust 2025.
Back to top