Навигација

Здравље ТВ

Пружалац кабловске, сателитске и ИПТВ медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Здравље ТВ
Назив пружаоца медијске услуге MEDIA ADVERTISING д.о.о. за маркетинг и пропаганду, Београд
Број дозволе К378
Датум 28. децембар 2017.
Матични број 20733144
ПИБ 107054708
Седиште и адреса правног лица Кнеза Богослава 6, Београд
Телефон 060/641-1413
Факс 011/397-0175
Електронска пошта mediaadvertising2011@gmail.com
Овлашћено лице за заступање Александар Милутиновић
Главни и одговорни уредник Александар Милутиновић
Власничка структура ПМУ 1.Александар Милутиновић-100%
Врста медијске услуге према садржају Специјализоване медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-кабал, сателит и IPTV
Период важења 28. децембар 2017. — 28. децембар 2025.