Navigacija

Star TV plus

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Star TV plus
Naziv pružaoca medijske usluge ARENA CHANNELS GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole K433-3
Datum 28. oktobar 2020.
Matični broj 20510293
PIB 106013385
Sedište i adresa pravnog lica Milutina Milankovića 9a, Beograd
Telefon 011/353-5600
Faks 011/353-5655
Elektronska pošta rade.gojsovic@tvarenasport.com; milena.jovic@tvarenasport.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Nebojša Žugić
Glavni i odgovorni urednik Zoran Panjković
Vlasnička struktura PMU 1.Telekom Srbija a.d., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 9. april 2019. — 9. april 2027.
Back to top