Navigacija

Star TV plus

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Star TV plus
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd
Broj dozvole K433-1
Datum 22. maj 2019.
Matični broj 20510293
PIB 106013385
Sedište i adresa pravnog lica Visokog Stevana 38, Beograd (adresa za dostavu pošte Milutina Milankovića 9, Beograd)
Telefon 011/353-5600
Faks 011/353-5655
Elektronska pošta nebojsa.zugic@tvarensport.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Nebojša Žugić
Glavni i odgovorni urednik Nebojša Žugić
Vlasnička struktura PMU 1.Telekom Srbija a.d. Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 9. april 2019. — 9. april 2027.
Back to top