Navigacija

K1 studio

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) K1 studio
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju televizijskog programa MINACORD MEDIA d.o.o. Beograd
Broj dozvole K437
Datum 4. jun 2019.
Matični broj 21482536
PIB 111438835
Sedište i adresa pravnog lica Dečanska 12, sprat 7, Beograd
Telefon 011/334-7049
Faks 011/334-7049
Elektronska pošta isidora@minacord.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Željko Joksimović
Glavni i odgovorni urednik Željko Joksimović
Vlasnička struktura PMU 1.Željko Joksimović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 4. jun 2019. — 4. jun 2027.
Back to top