Navigacija

Timočki radio 90,8

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Timočki radio 90,8
Naziv pružaoca medijske usluge HYPE SHOWTIME d.o.o., Zaječar
Broj dozvole K495-2
Datum 22. jul 2022.
Matični broj 17004964
PIB 100579246
Sedište i adresa pravnog lica Dubrovačka 6, Zaječar
Telefon 065/842-3000
Elektronska pošta office@bolja.rs
Veb sajt www.bolja.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragomir Mirković
Glavni i odgovorni urednik Dragomir Mirković
Vlasnička struktura PMU 1.Hype production d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. februar 2022. — 7. februar 2030.
Back to top