Navigacija

Insta TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Insta TV
Naziv pružaoca medijske usluge PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole K506
Datum 12. oktobar 2022.
Matični broj 06908381
PIB 100000274
Sedište i adresa pravnog lica Neznanog junaka 1, Beograd
Telefon 011/306-3522
Faks 011/306-3437
Elektronska pošta kabinet@rtvpink.com
Veb sajt www.pink.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Željko Mitrović
Glavni i odgovorni urednik Željko Mitrović
Vlasnička struktura PMU 1.Željko Mitrović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 12. oktobar 2022. — 12. oktobar 2030.
Back to top