Навигација

O2.TV

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) O2.TV
Назив пружаоца медијске услуге Радио дифузно предузеће Б92 ад, Београд (Земун)
Број дозволе 2/2006-16
Датум 1. април 2019.
Матични број 07528604
ПИБ 100049242
Седиште и адреса правног лица Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун
Телефон 011/301-2000
Факс 011/301-2001
Електронска пошта office@b92.net
Веб сајт www.b92.net
Овлашћено лице за заступање Јелена Агатуновић, Срђан Миловановић
Главни и одговорни уредник Драган Караџић
Власничка структура ПМУ 1.Astonko доо, Београд-99,99884% 2.Мануела Персон-0,00116%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Подручје целе Републике MUX 1
Период важења 4. август 2006. — 4. август 2022.