Navigacija

O2.TV

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) O2.TV
Naziv pružaoca medijske usluge Radio difuzno preduzeće B92 a.d. Beograd (Zemun)
Broj dozvole 2/2006-17
Datum 20. januar 2020.
Matični broj 07528604
PIB 100049242
Sedište i adresa pravnog lica Autoput za Zagreb 22, Beograd-Zemun
Telefon 011/301-2000
Faks 011/301-2001
Elektronska pošta office@b92.net
Veb sajt www.o2tv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Agatunović, Srđan Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Dragan Karadžić
Vlasnička struktura PMU 1.Astonko doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike MUX 1
Period važenja 4. avgust 2006. — 4. avgust 2022.
Back to top