Навигација

Happy K. TV

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Happy K. TV
Назив пружаоца медијске услуге Привредно друштво за радио и телевизијске активности HAPPY K.TELEVIZIJA доо, Београд
Број дозволе 3-2/2006-8
Датум 12. август 2015.
Матични број 17177583
ПИБ 101555810
Седиште и адреса правног лица Александра Дубчека 14, Београд
Телефон 011/377-8300
Факс 011/377-8235
Електронска пошта happy@happytv.rs
Веб сајт www.happytv.rs
Овлашћено лице за заступање Александра Крстић
Главни и одговорни уредник Александра Крстић
Власничка структура ПМУ 1.MD Invest доо, Београд-95,01% 2.Ideogram доо, Београд-4,99%
Врста медијске услуге према садржају Специјализоване медијске услуге
Специјализоване медијске услуге у периоду од 07 до 08 сати
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Подручје целе Републике MUX 1
Период важења 4. август 2006. — 4. август 2022.
Датум брисања дозволе 17. јануар 2017.