Навигација

Radio Play

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Radio Play
Назив пружаоца медијске услуге PLAY RADIO доо, Београд-Земун
Број дозволе 6/2006-16
Датум 1. април 2019.
Матични број 21263010
ПИБ 109897137
Седиште и адреса правног лица Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун
Телефон 011/301-2000
Факс 011/301-2001
Електронска пошта office@b92.net
Веб сајт www.playradio.rs
Овлашћено лице за заступање Јелена Агатуновић, Срђан Миловановић
Главни и одговорни уредник Драган Караџић
Власничка структура ПМУ 1.Б92 a.d., Београд (Земун)-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Подручје целе Републике-Кр 1
Период важења 4. август 2006. — 4. август 2022.