Навигација

Hit Music FM

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Hit Music FM
Назив пружаоца медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма РАДИО ХИТ ФМ, Београд
Број дозволе 10/2006-15
Датум 7. август 2017.
Матични број 21080683
ПИБ 108851553
Седиште и адреса правног лица Максима Горког 56, Београд (адреса за доставу поште Алексе Ненадовића 19-21, Београд)
Телефон 011/404-9880
Факс 011/308-9007
Електронска пошта marketing@hitfm.rs
Веб сајт www.hitfm.rs
Овлашћено лице за заступање Ружица Крџић
Главни и одговорни уредник Енес Ахмедов
Власничка структура ПМУ 1.LITE FM доо, Београд-100%
Врста медијске услуге према садржају Медијске услуге у целости посвећене телевизијској продаји или самопромоцији
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Подручје целе Републике-Кр 4
Период важења 4. август 2006. — 4. август 2022.