Навигација

Радио АС ФМ Београд 107,9

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Радио АС ФМ Београд 107,9
Назив пружаоца медијске услуге Привредно друштво БЕТА РАДИО доо, Београд
Број дозволе 18/2006-11
Датум 19. октобар 2015.
Матични број 20126663
ПИБ 104282307
Седиште и адреса правног лица Мије Ковачевића 10д, Београд
Телефон 011/2762-822
Факс 011/2762-822
Електронска пошта office@radioas.fm
Веб сајт www.radioas.fm
Овлашћено лице за заступање Александар Ђурић
Главни и одговорни уредник Александар Ђурић
Власничка структура ПМУ 1.НС-АС доо производња, трговина и услуге, Нови Сад-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Регион Града Београда-радиодифузна област 4, Бгр 5-Београд
Период важења 20. новембар 2006. — 20. новембар 2022.