Navigacija

Radio AS FM Beograd 107,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio AS FM Beograd 107,9
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo BETA RADIO d.o.o. Beograd
Broj dozvole 18/2006-11
Datum 19. oktobar 2015.
Matični broj 20126663
PIB 104282307
Sedište i adresa pravnog lica Mije Kovačevića 10d, Beograd
Telefon 011/2762-822
Faks 011/2762-822
Elektronska pošta office@radioas.fm
Veb sajt www.radioas.fm
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Đurić
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Đurić
Vlasnička struktura PMU 1.NS-AS doo proizvodnja, trgovina i usluge, Novi Sad-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region Grada Beograda-radiodifuzna oblast 4, Bgr 5-Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2022.
Back to top