Навигација

Radio Nostalgie 105.2

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Radio Nostalgie 105.2
Назив пружаоца медијске услуге Предузеће за радиодифузију и маркетинг NOSTALGIE-PLUS KONCEPT доо, Београд
Број дозволе 19/2006-5
Датум 17. децембар 2018.
Матични број 17206036
ПИБ 103842611
Седиште и адреса правног лица Трг Николе Пашића 1, Београд
Телефон 063/555-340, 063/365-567, 062/218-471
Електронска пошта radionostalgija@gmail.com
Веб сајт www.nostalgija.rs
Овлашћено лице за заступање Владимир Младеновић
Главни и одговорни уредник Раденко Милић
Власничка структура ПМУ 1.Раденко Милић-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Регион Града Београда-радиодифузна област 4, Бгр 10-Београд
Период важења 20. новембар 2006. — 20. новембар 2022.