Навигација

Naxi radio 96,9

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Naxi radio 96,9
Назив пружаоца медијске услуге Привредно друштво за радио дифузну делатност NAXI доо, Београд
Број дозволе 20/2006-4
Датум 25. април 2016.
Матични број 07750609
ПИБ 101665834
Седиште и адреса правног лица Бежанијских илегалаца 26, Нови Београд
Телефон 011/318-6516 011/215-7668
Факс 011/217-6496
Електронска пошта naxi@naxi.co.rs
Веб сајт www.naxi.rs
Овлашћено лице за заступање Горан Ковачевић
Главни и одговорни уредник Маја Раковиц
Власничка структура ПМУ 1.Горан Ковачевић-60% 2.Маја Раковиц-40%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Регион Града Београда-радиодифузна област 4, Бгр 12-Београд, Звездара
Период важења 20. новембар 2006. — 20. новембар 2022.