Навигација

Радио С4 102,2

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Радио С4 102,2
Назив пружаоца медијске услуге Предузеће за визуелне и пословне комуникације SPIRIT SOUND MFM доо, Београд
Број дозволе 21/2006-8
Датум 4. април 2016.
Матични број 17638173
ПИБ 104244163
Седиште и адреса правног лица Шумадисјки трг 6а, Београд
Телефон 011/404-0444
Факс 011/404-0445
Електронска пошта office@radios4.rs
Веб сајт www.radios4.rs
Овлашћено лице за заступање Јасна Пипер
Главни и одговорни уредник Давор Михановић
Власничка структура ПМУ 1.S Media Team доо, Београд-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Регион Града Београда-радиодифузна област 4, Бгр 4-Београд
Период важења 20. новембар 2006. — 20. новембар 2022.