Навигација

Радио Студио Б 99,1 100,8 105,4

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Радио Студио Б 99,1 100,8 105,4
Назив пружаоца медијске услуге Радиодифузно предузеће СТУДИО Б доо, Београд
Број дозволе 24/2006-5
Датум 5. јун 2018.
Матични број 07010109
ПИБ 100158887
Седиште и адреса правног лица Масарикова 5, Београд
Телефон 011/206-9008
Факс 011/206-9023
Електронска пошта ivana.vucicevic@studiob.rs
Веб сајт www.studiob.rs
Овлашћено лице за заступање Ивана Вучићевић
Главни и одговорни уредник Ивана Вучићевић
Власничка структура ПМУ 1.Global media technology doo Beograd-59,74540% 2.Радиодифузно предузеће Студио Б доо Београд-40,25460%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Регион града Београд-радиодифузна област 4-Бгр 1/Београд
Период важења 20. новембар 2006. — 20. новембар 2022.