Navigacija

Radio Tri 95,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Tri 95,8
Naziv pružaoca medijske usluge Trident Media Group d.o.o. Beograd
Broj dozvole 25/2006-6
Datum 16. mart 2016.
Matični broj 20046783
PIB 104017423
Sedište i adresa pravnog lica Bežanijskih ilegalaca 28, Novi Beograd (Adresa za dostavu pošte Savska 13, stan br.2, Beograd)
Telefon 011/400-0801
Faks 011/400-0801
Elektronska pošta radio3office@gmail.com
Veb sajt www.radio3.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Xu Wang-Hehenberber Geb.Wang
Glavni i odgovorni urednik Ljiljana Begović
Vlasnička struktura PMU 1.Italian international radio and media S.R.L., Milano, Italija-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region grada beograda-radiodifuzna oblast 4-Bgr 9/Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2022.
Back to top