Navigacija

Welcome to Fun radio 100,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Welcome to Fun radio 100,4
Naziv pružaoca medijske usluge SPORT RADIO FM društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole 26/2006-7
Datum 22. septembar 2022.
Matični broj 17237217
PIB 100285168
Sedište i adresa pravnog lica Bakićeva 7, Beograd (adresa za prijem pošte Neznanog Junaka 1, Beograd)
Telefon 0677/666-555
Elektronska pošta office@wtfradio.rs
Veb sajt www.wtfradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Mitrović
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Mitrović
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandar Mitrović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region grada Beograda-radiodifuzna oblast 4-Bgr 13/Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2022.
Back to top