Навигација

ТВ Мост

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) ТВ Мост
Назив пружаоца медијске услуге ТВ МОСТ друштво са ограниченом одговорношћу за информативно издавачку делатност, Нови Сад
Број дозволе 54/2007-5
Датум 3. март 2017.
Матични број 08788570
ПИБ 102909525
Седиште и адреса правног лица Арсе Теодоровића 5, Нови Сад
Телефон 021/662-4462
Факс 021/661-6461
Електронска пошта vladoslovic@rtvmost.co.rs
Веб сајт www.rtvmost.rs
Овлашћено лице за заступање Владо Словић
Главни и одговорни уредник Драган Ђукановић
Власничка структура ПМУ 1.Велимир Бајатовић-50% 2.Нада Бајатовић-50%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Алотмент Суботица-Сомбор: Ада, Апатин, Бачка Топола, Кањижа, Нови Кнежевац, Сента, Сомбор, Суботица. Алотмент Црвени Чот: Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Богатић, Инђија, Ириг, Кула, Мали Иђош, Нови Сад, Оџаци, Пећинци, Рума, Србобран, Сремска Митровица, Сремски Карловци, Стара Пазова, Шид, Темерин, Тител, Врбас, Жабаљ. Подручје региона-Р 26/Нови Сад, Кула, Бачка Паланка, Сомбор
Период важења 17. децембар 2007. — 17. децембар 2023.