Navigacija

Pannon Radio 91,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Pannon Radio 91,5
Naziv pružaoca medijske usluge Fondacija PANONIJA, Subotica
Broj dozvole 72/2007-7
Datum 30. maj 2018.
Matični broj 08851026
PIB 104124897
Sedište i adresa pravnog lica Age Mamužića 11/III, Subotica
Telefon 024/621-401
Faks 024/621-402
Elektronska pošta office@pannonrtv.com
Veb sajt www.pannonrtv.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Bodžoni Ištvan
Glavni i odgovorni urednik Georgina Šoš
Vlasnička struktura PMU 1.Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, Subotica 2.Reformatska hrišćanska crkva u Srbiji, Feketić 3.Jedinstvo mađarske manjine, Subotica 4.Kulturni savez Vojvođanskih mađara, Subotica 5.Subotička biskupija, Subotica 6.Evangelistička hrišćanska crkva a.v. u Srbiji, Subotica 7.Fondacija Laslo Sekereš, Subotica 8.Iren Gabrić Molnar 9.Tamaš Korhec 10.Andor Deli 11.Zoltan Jegeš
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 19/Subotica, Kanjiža, Senta
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2023.

Izrečene mere

Opomena

Pannon Radio 91,5

Fondacija PANONIJA, Subotica

Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top