Navigacija

BB radio 89,7; 104,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) BB radio 89,7; 104,8
Naziv pružaoca medijske usluge MEDIJSKI CENTAR BLUE d.o.o. Sombor
Broj dozvole 76-1/2007-6
Datum 19. decembar 2017.
Matični broj 08651698
PIB 101568281
Sedište i adresa pravnog lica Trg Svetog Trojstva 1, Sombor (adresa za dostavu pošte Vojvođanska 54, Bački Brestovac)
Telefon 063/182-0380
Elektronska pošta goranbbradio@gmail.com
Veb sajt www.bbradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Marija Medić
Glavni i odgovorni urednik Goran Medić
Vlasnička struktura PMU 1.Goran Medić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Opšte medijske usluge u periodu od 02 do 14 sati
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 23/Odžaci, Bač, Bački Petrovac
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2023.
Back to top