Навигација

ТВ Бујановац

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) ТВ Бујановац
Назив пружаоца медијске услуге РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА БУЈАНОВАЦ доо, Бујановац
Број дозволе 81/2008-6
Датум 14. март 2018.
Матични број 17032917
ПИБ 100975655
Седиште и адреса правног лица Карађорђев трг бб, Бујановац
Телефон 017/653-380
Факс 017/653-858
Електронска пошта televizija_bujanovac@yahoo.com
Веб сајт -
Овлашћено лице за заступање Авдирахим Нухији
Главни и одговорни уредник Микирем Амети
Власничка структура ПМУ 1.Авдирахим Нухији-15% 2.Радомир Станковић-11,76% 3.Зоран Величковић-73,24%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Алотмент Бесна Кобила: Босилеград, Бујановац, Црна Трава, Прешево, Сурдулица, Трговиште, Владичин Хан, Врање. Локално подучје-Л 5/Бујановац
Период важења 7. март 2008. — 7. март 2024.