Навигација

ТВ Кучево

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) ТВ Кучево
Назив пружаоца медијске услуге Предузеће за производњу, трговину и услуге РУФ доо, Петровац На Млави
Број дозволе 101/2008-3-престала да важи
Датум 2. март 2017.
Матични број 07682557
ПИБ 101589181
Седиште и адреса правног лица Српских владара 528, Петровац на Млави
Телефон 012/500-022, 064/471-670
Електронска пошта dragiruf@gmail.com
Веб сајт www.rufrtv.com
Овлашћено лице за заступање Драги Руф
Главни и одговорни уредник Драги Руф
Власничка структура ПМУ 1.Драги Руф-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Алотмент Дели Јован: Бор, Голубац, Кладово, Кучево, Мајданпек, Неготин, Жагубица. Локално подручје-Л 46/Петровац на Млави
Период важења 7. март 2008. — 7. март 2024.
Датум брисања дозволе 14. април 2018.