Навигација

ТВ Кладово

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) ТВ Кладово
Назив пружаоца медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и телевизију РТВ КЛАДОВО, Кладово
Број дозволе 151/2008-3
Датум 2. март 2017.
Матични број 17524097
ПИБ 103080570
Седиште и адреса правног лица Виноградарска 15, Кладово
Телефон 019/800-440
Факс 019/800-441
Електронска пошта radiotelevizijakladovo@gmail.com
Веб сајт www.tvkladovo.com
Овлашћено лице за заступање Снежана Спасић
Главни и одговорни уредник Снежана Спасић
Власничка структура ПМУ 1.Снежана Спасић-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Алотмент Дели Јован: Бор, Голубац, Кладово, Кучево, Мајданпек, Неготин, Жагубица. Локално подручје-Л 43/Кладово
Период важења 16. јун 2008. — 16. јун 2024.
Back to top