Navigacija

Radio YU 107,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio YU 107,1
Naziv pružaoca medijske usluge Trgovinsko informativno preduzeće DOUBLE-E d.o.o. Novi Pazar
Broj dozvole 197/2008-4
Datum 20. mart 2017.
Matični broj 17270753
PIB 100767842
Sedište i adresa pravnog lica Rasima Halilovića 2b/15, Novi Pazar
Telefon 020/331-580
Elektronska pošta yuradio@verat.net
Veb sajt www.yuradio.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Elvira Bašović
Glavni i odgovorni urednik Elvira Bašović
Vlasnička struktura PMU 1.Elvira Bašović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 60/Novi Pazar
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top