Navigacija

Radio Brus 94,10

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Brus 94,10
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO-TELEVIZIJA BRUS d.o.o. Brus
Broj dozvole 215/2008-6
Datum 20. februar 2018.
Matični broj 17214217
PIB 101140940
Sedište i adresa pravnog lica Mike Đorđevića 2, Brus
Telefon 037/827-027
Elektronska pošta radiotelevizijabrus@gmail.com
Veb sajt www.rtvbrus.co.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Svetlana Eskić
Glavni i odgovorni urednik Žarko Milosavljević
Vlasnička struktura PMU 1.Radio-televizija Brus d.o.o. Brus-99,60035% 2.Radoica Milosavljević-0,39965%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 101/Brus
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top