Навигација

Радио Осечина 88,1

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Радио Осечина 88,1
Назив пружаоца медијске услуге Командитно друштво ЧАВА за радио и новинску издавачку делатност Славко Чава Павловић кд, Осечина
Број дозволе 252/2008-2
Датум 17. јун 2016.
Матични број 07626401
ПИБ 101597315
Седиште и адреса правног лица Карађорђева 166, Осечина
Телефон 014/451-582, 014/451-908
Факс 014/451-908
Електронска пошта cavaosecina@yahoo.com
Овлашћено лице за заступање Славко Чава Павловић
Главни и одговорни уредник Светлана Павловић
Власничка структура ПМУ 1.Светлана Павловић-33% 2.Славко Чава Павловић-67%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Локално подручје-Лр 203/Осечина
Период важења 18. август 2008. — 18. август 2024.
Back to top