Navigacija

Radio Panda 103,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Panda 103,5
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa PANDA RADIO, Kanjiža-u stečaju
Broj dozvole 257/2008-5
Datum 16. jun 2022.
Matični broj 08657122
PIB 100871961
Sedište i adresa pravnog lica Bosanska bb, Kanjiža
Telefon 063/526-133
Elektronska pošta sarnjai.rudolf@gmail.com
Veb sajt www.pandaradio.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Rudolf Šarnjai, stečajni upravnik
Glavni i odgovorni urednik Vladimir Janjatović
Vlasnička struktura PMU 1.Vladimir Janjatović-50% 2.Stevan Janjatović-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 219/Kanjiža
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.

Izrečene mere

Opomena

Radio Panda 103,5

Društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa PANDA RADIO, Kanjiža-u stečaju

07-2629/14/16-170 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top