Navigacija

Radio Bačka 99,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bačka 99,1
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO BAČKA d.o.o. Bač
Broj dozvole 263/2008-5
Datum 15. avgust 2017.
Matični broj 08223467
PIB 101451649
Sedište i adresa pravnog lica Trg dr Zorana Đinđića 4, Bač
Telefon 021/770-575
Faks 021/770-575
Elektronska pošta radiobacka99.1@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Medić
Glavni i odgovorni urednik Goran Medić
Vlasnička struktura PMU 1.Akcionarski Fond a.d., Beograd-0,01% 2.Goran Medić-99,99%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 236/Bač
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top