Navigacija

Radio Ema 88,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Ema 88,5
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo RADIO EMA d.o.o. Bujanovac
Broj dozvole 274/2008-3
Datum 30. januar 2018.
Matični broj 06487564
PIB 100401361
Sedište i adresa pravnog lica Karađorđa Petrovića 54, Bujanovac
Telefon 063/654-200, 063/233-4269
Faks 017/654-200
Elektronska pošta emaradio@ptt.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Mirjana Trajković
Glavni i odgovorni urednik Mirjana Trajković
Vlasnička struktura PMU 1.Mirjana Trajković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 10/Bujanovac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top