Навигација

Radio City Niš 99,99

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Radio City Niš 99,99
Назив пружаоца медијске услуге RADIO CITY од, Ниш
Број дозволе 281/2008-4
Датум 20. децембар 2018.
Матични број 17036963
ПИБ 101858920
Седиште и адреса правног лица Обреновићева бб (ТПЦ Калча, АII-6), Ниш
Телефон 018/526-796
Факс 018/526-797
Електронска пошта info@radiocity.rs; redakcija@radiocity.rs; marketing@radiocity.rs
Веб сајт www.radiocity.rs
Овлашћено лице за заступање Драган Коцић
Главни и одговорни уредник Драган Коцић
Власничка структура ПМУ 1.Ивана Петровић-50% 2.Драган Коцић-50%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Локално подручје-Лр 34/Ниш
Период важења 1. децембар 2008. — 1. децембар 2024.