Navigacija

Radio City Niš 99,99

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio City Niš 99,99
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO CITY o.d. Niš
Broj dozvole 281/2008-4
Datum 20. decembar 2018.
Matični broj 17036963
PIB 101858920
Sedište i adresa pravnog lica Obrenovićeva bb (TPC Kalča, AII-6), Niš
Telefon 018/526-796
Faks 018/526-797
Elektronska pošta info@radiocity.rs; redakcija@radiocity.rs; marketing@radiocity.rs
Veb sajt www.radiocity.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragan Kocić
Glavni i odgovorni urednik Dragan Kocić
Vlasnička struktura PMU 1.Ivana Petrović-50% 2.Dragan Kocić-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 34/Niš
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top