Навигација

OK Naxi radio 98,2

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) OK Naxi radio 98,2
Назив пружаоца медијске услуге Радиодифузно друштво ОК РАДИО доо, Врање
Број дозволе 288/2008-5
Датум 26. фебруар 2018.
Матични број 17190547
ПИБ 100547226
Седиште и адреса правног лица Краља Стефана Првовенчаног 85, Врање
Телефон 017/424-944, 017/400-634
Електронска пошта okradiopress@gmail.com, olivera.vladkovic@gmail.com
Веб сајт www.okradio.rs
Овлашћено лице за заступање Оливера Владковић
Главни и одговорни уредник Оливера Владковић
Власничка структура ПМУ 1.Оливера Владковић-60% 2.Андреја Владковић-20% 3.Анђелија Владковић-20%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Локално подручје-Лр 53/Врање
Период важења 1. децембар 2008. — 1. децембар 2024.
Back to top