Navigacija

Radio Nova 90,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Nova 90,8
Naziv pružaoca medijske usluge NOVA SHOWTIME d.o.o., Zaječar
Broj dozvole 296/2008-4
Datum 12. april 2021.
Matični broj 17004964
PIB 100579246
Sedište i adresa pravnog lica Dubrovačka 6, Zaječar
Telefon 019/427-666, 063/883-3390
Elektronska pošta office@novatv.rs
Veb sajt www.novatv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Milan Stojanović
Glavni i odgovorni urednik Milan Stojanović
Vlasnička struktura PMU 1.Hype production d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 87/Zaječar
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top