Navigacija

Radio Rom 102,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Rom 102,4
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje RAZVOJNI CENTAR ROM, Obrenovac
Broj dozvole 302/2008-3
Datum 5. septembar 2016.
Matični broj 17378937
PIB 102619920
Sedište i adresa pravnog lica Cara Lazara 94, Obrenovac
Telefon 011/872-2497, 011/872-5593
Elektronska pošta radiorom@hotmail.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Zlatomir Jovanović
Glavni i odgovorni urednik Zlatomir Jovanović
Vlasnička struktura PMU 1.Zlatomir Jovanović 2.Ljubiša Jovanović 3.Dragana Jovanović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje 4-Lr 96/Obrenovac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top