Navigacija

Radio Čačak 103,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Čačak 103,8
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću RADIO ČAČAK, Čačak
Broj dozvole 309/2008-8
Datum 17. oktobar 2019.
Matični broj 20145722
PIB 104313108
Sedište i adresa pravnog lica Župana Stracimira 35/2, Čačak
Telefon 062/881-1400
Faks 032/812-133
Elektronska pošta eurobet032@gmail.com
Veb sajt www.radiocacak.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Svetlana Bojović
Glavni i odgovorni urednik Mima Roganović
Vlasnička struktura PMU 1.Miloš Bojović-73,22% 2.Leonardo d.o.o. Čačak-26,78%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 104/Čačak
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top