Навигација

Радио Озон ФМ 98,3

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Радио Озон ФМ 98,3
Назив пружаоца медијске услуге Приватно предузеће за маркетинг и друге услуге у области промета роба и услуга JUTRO PRODUCTION доо, Чачак
Број дозволе 310/2008-3
Датум 2. април 2018.
Матични број 07673604
ПИБ 101153154
Седиште и адреса правног лица Трг Устанка 2-6, Чачак
Телефон 032/310-150
Факс 032/310-150
Електронска пошта cacak.ozon@gmail.com
Овлашћено лице за заступање Небојша Јовановић
Главни и одговорни уредник Небојша Јовановић
Власничка структура ПМУ 1.Стојан Марковић-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Локално подручје-Лр 105/Чачак
Период важења 1. децембар 2008. — 1. децембар 2024.

Изречене мере

Упозорење

Радио Озон ФМ 98,3

Приватно предузеће за маркетинг и друге услуге у области промета роба и услуга JUTRO PRODUCTION доо, Чачак

07-2629/14/15-111 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима