Навигација

Радио Мелос 107,0

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Радио Мелос 107,0
Назив пружаоца медијске услуге Предузеће за издавачку делатност, радио и телевизију МЕЛОС доо, Краљево
Број дозволе 322/2008-2
Датум 12. октобар 2016.
Матични број 07388217
ПИБ 101775093
Седиште и адреса правног лица Хајдук Вељкова 2, Краљево
Телефон 036/322-555
Факс 036/320-888
Електронска пошта produkcijameloskraljevo@gmail.com
Веб сајт www.rtvmelos.com
Овлашћено лице за заступање Зоран Јовановић
Главни и одговорни уредник Зоран Јовановић
Власничка структура ПМУ 1.Зоран Јовановић-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Локално подручје-Лр 131/Краљево
Период важења 1. децембар 2008. — 1. децембар 2024.
Back to top