Navigacija

Rubin radio 92,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Rubin radio 92,2
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO RUBIN d.o.o. Kruševac
Broj dozvole 324/2008-11
Datum 25. novembar 2019.
Matični broj 21468673
PIB 111358370
Sedište i adresa pravnog lica Majke Jugovića 11/33, Kruševac
Telefon 037/419-919, 037/419-914
Faks 037/419-919
Elektronska pošta info@rubinradio.com
Veb sajt www.rubinradio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Miloš Milošević
Glavni i odgovorni urednik Marija Milošević
Vlasnička struktura PMU 1.Miloš Milošević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-LR 133/Kruševac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top