Navigacija

Radio Užice 99,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Užice 99,2
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću VESTI I RADIO, Užice
Broj dozvole 350/2008-11
Datum 20. april 2022.
Matični broj 21353825
PIB 110472756
Sedište i adresa pravnog lica Dimitrija Tucovića 151, Užice
Telefon 031/513-037
Faks 031/513-037
Elektronska pošta radiouzice@gmail.com
Veb sajt www.infoera.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Nađa Lazarević
Glavni i odgovorni urednik Ana Milošević
Vlasnička struktura PMU 1.432Hz LLC, SAD-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 185/Užice
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top