Навигација

Радио Бела Црква 92,4

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Радио Бела Црква 92,4
Назив пружаоца медијске услуге Информативно предузеће БЦ ИНФО доо, Бела Црква
Број дозволе 363/2008-4
Датум 20. фебруар 2018.
Матични број 08724598
ПИБ 100964577
Седиште и адреса правног лица Пролетерска 4, Бела Црква
Телефон 013/852-099
Факс 013/854-000
Електронска пошта bcinfo@arenasystem.com
Веб сајт www.radiobelacrkva.rs
Овлашћено лице за заступање Радојица Мали в.д. директора
Главни и одговорни уредник Радојица Мали
Власничка структура ПМУ 1.Јовица Буркић-57,57% 2.Информативно предузеће BC Info доо Бела Црква-42,43%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Локално подручје-Лр 216/Бела Црква
Период важења 1. децембар 2008. — 1. децембар 2024.