Навигација

Radio Naxi Max 106,6

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Radio Naxi Max 106,6
Назив пружаоца медијске услуге Друштво за телекомуникације, трговину и услуге АСТЕРИАС доо, Нови Кнежевац
Број дозволе 364/2008-5
Датум 21. јун 2018.
Матични број 20037466
ПИБ 103902311
Седиште и адреса правног лица Коче Колара 1/11, Нови Кнежевац
Телефон 065/551-0661
Електронска пошта radiomaxcoka@mts.rs
Веб сајт www.radiomaxcoka.com
Овлашћено лице за заступање Ален Марић
Главни и одговорни уредник Ален Марић
Власничка структура ПМУ 1.Бојан Брзак-50% 2.Ален Марић-50%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Локално подручје-Лр 217/Чока
Период важења 1. децембар 2008. — 1. децембар 2024.
Back to top