Navigacija

Radio Signal 98,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Signal 98,8
Naziv pružaoca medijske usluge RTV SIGNAL-NS d.o.o. Novi Sad
Broj dozvole 387/2008-1
Datum 14. septembar 2016.
Matični broj 08608571
PIB 101657682
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar oslobođenja 88, Novi Sad
Telefon 021/450-555, 021/453-121
Faks 021/472-4900
Elektronska pošta office@radiosignal.rs
Veb sajt www.radiosignal.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Miodrag Vučinić
Glavni i odgovorni urednik Miodrag Vučinić
Vlasnička struktura PMU 1.Miodrag Vučinić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 253/Novi Sad
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top