Навигација

Naxi Planeta radio 100,6

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Naxi Planeta radio 100,6
Назив пружаоца медијске услуге ПЛАНЕТА 21000 доо за производњу и емитовање радио и тв програма експорт-импорт и услуге, Нови Сад
Број дозволе 388/2008-7
Датум 15. август 2016.
Матични број 08779368
ПИБ 102676182
Седиште и адреса правног лица Филипа Вишњића 5а, Нови Сад
Телефон 021/672-0440
Факс 021/472-3424
Електронска пошта radioplaneta@eunet.rs
Веб сајт www.radioplaneta.co.rs
Овлашћено лице за заступање Тања Дракулић
Главни и одговорни уредник Тања Дракулић
Власничка структура ПМУ 1.Тања Дракулић-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Локално подручје-Лр 254/Нови Сад
Период важења 1. децембар 2008. — 1. децембар 2024.